Timetable WC 2017 in Orneta, Poland

Hello, 

enclose the timetable for World Championship NS 2017 in Orneta, Poland.